Welkom bij de Budgetvergelijker van CEBUD

Vraagt u zich wel eens af hoe andere gezinnen hun geld besteden? Hoeveel een gezin als het uwe uitgeeft aan voeding, kleding of reizen?

Op basis van de gegevens uit het huishoudbudgetonderzoek (FOD Economie, AD Statistiek en Economische Informatie) schat de Budgetvergelijker de gemiddelde uitgaven van een gezin dat vergelijkbaar is met het uwe.

Om een goede vergelijking te kunnen maken, vragen we u om een aantal gegevens in te voeren over de samenstelling van uw gezin, de kenmerken van uw woning en uw wagenbezit.

Om de vergelijking nadien nog beter af te stemmen op uw eigen situatie, kan u in een tweede kolom een aantal vaste uitgaven aanpassen aan uw eigen gekende uitgaven. Zo wordt uw eigen huur of hypotheek automatisch ingevuld in het aanpasbare budget. De huisvestingskosten kunnen immers heel sterk kunnen variëren naargelang de regio of het eigenaarsstatuut van de bewoners.

Hou er wel steeds rekening mee dat er goede redenen kunnen zijn waarom uw eigen uitgaven op bepaalde uitgavenposten afwijken van de gemiddelde uitgaven.

U kan het voorbeeldbudget gemakkelijk exporteren in pdf-formaat en nadien bewaren of afdrukken.

A
Uw gezinssituatie
B
Uw inkomen
C
Uw woning
D
Uw auto
E
Uw resultaat
De gemiddelde uitgaven werden berekend op basis van de gegevens uit de huishoudbudgetonderzoeken (Bron: : FOD Economie, AD Statistiek en Economische Informatie) van 2005 tot en met 2010 en geïndexeerd naar december 2016.